logo

 

Wednesday, 31st January 2018
12:15 – 13:45

Hotel St. Gotthard, Bahnhofstrasse 87,
8001 Zürich

 


Naty port1

Credit Moshik Brin for Netafim 1024x687

TOP WAY TO FEED THE WORLD – ISRAEL’S IRRIGATION SYSTEMS

 

Netafim, Israel

Mr. Naty Barak

chief sustainability officer

Mr. Naty Barak - Presentation